Uthyrningsregler

Ordningsregler för Storkyrkobadets hyresgäster
(ett underskrivet exemplar överlämnas till badet senast vid hyrestillfället)

Telefonnummer till badets kassa är 08-20 90 27 (öppet kl 17.00 – 20.30 måndag-tisdag, torsdag-fredag samt söndag).

1. Vid hyrestidens början och slut går hyresgästen igenom badet tillsammans med uthyraren för att kontrollera att ingen skadegörelse skett. Vid skadegörelse under hyrestiden ersätts skadan fullt ut av hyresgästen. Kvarglömda effekter kan vid detta tillfälle samlas ihop.

2. Om hyresgästen överskrider överenskommen badtid ersätts uthyraren med 350 kr för varje påbörjad halvtimme. Vid hyrestidens slut ska hyresgästerna vara färdiga att lämna badet och lokalerna kontrolleras tillsammans med uthyraren.

3. Bokningsavgiften på 500:- kronor betalas snarast efter vår bekräftelse av bokningen till badets plusgirokonto  450 4013-6 Slutbetalningen vill vi ha in på  kontot minst 10 dagar före den aktuella dagen för hyrestillfället så betalningen hinner registreras på vår uthyrningslista.

Detta är för att kommer det helgdagar eller dylikt emellan så hinner vi se det i tid innan lördagen ni hyr.
Vi tar inte kontokort.
Ange alltid namn och datum på den förhyrda dagen.
4. Inga flaskor av glas eller andra föremål av glas får förekomma i Storkyrkobadet, varken i omklädningsrum eller bassänghall. Om glas går sönder uppstår stora svårigheter vid städningen.

5. Alkoholförtäring är inte tillåten i badet.

6. Stearinljus eller andra levande ljuskällor får inte förekomma i bassänghallen eller i övriga lokaler.

7. Badets personal har rätt att under hyrestid gå in och kontrollera ordningen.

8. Uthyraren ansvarar för all normal städning efter hyrestiden.

9. På storkyrkobadet gäller samma regler som på Stockholms kommuns övriga bad avseende nyttjande av badkläder.